Flere af jer har måske (måske ikke) haft lidt svært ved at finde udbudte 8 timers førstehjælpskurser i sidste par år grundet COVID-19 (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport).

Kanosamrådet har søgt Søfartsstyrelsen om dispensation for gyldige førstehjælpsbeviser her i 2022. Det har vi fået.

Det betyder, at du som instruktør godt kan være aktiv med et ikke gyldigt førstehjælpsbevis i resten af 2022.

I skal dog huske at få opdateret jeres førstehjælp i løbet af 2022.

I fht. førstehjælpskurser så er det lige meget i hvilket regi I tager det. Det skal blot omhandle det indhold som svarer til kurset: Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport (8 timer). Det vil de enkelte organisationer kunne hjælpe med.