Forfatter: Kanosamrådet

Orientering om gyldige førstehjælpsbeviser i 2022.

Flere af jer har måske (måske ikke) haft lidt svært ved at finde udbudte 8 timers førstehjælpskurser i sidste par år grundet COVID-19 (Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport).

Kanosamrådet har søgt Søfartsstyrelsen om dispensation for gyldige førstehjælpsbeviser her i 2022. Det har vi fået.

Det betyder, at du som instruktør godt kan være aktiv med et ikke gyldigt førstehjælpsbevis i resten af 2022.

I skal dog huske at få opdateret jeres førstehjælp i løbet af 2022.

I fht. førstehjælpskurser så er det lige meget i hvilket regi I tager det. Det skal blot omhandle det indhold som svarer til kurset: Førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport (8 timer). Det vil de enkelte organisationer kunne hjælpe med.

Kanosymposium 2022

Kanosymposium 2022 afholdes den 16.-18. september 2022 på Fyn på Thurøbund friluftscenter.

Sæt kryds i kalenderen. Der kommer program, tilmelding mm i løbet af 1-2 måneder.

Recertificering 2020/2021

Grundet  COVID-19 har Kanosamrådet besluttet, at give kanoinstruktører, hvis certificering udløb i 2020, mulighed for at blive recertificeret i løbet af 2021. Instruktørlisten vil blive opgjort i starten af 2022 næste gang.

Der er bl.a. mulighed for at blive recertificeret på Kanosymposiet i september 2021.

© 2024 Kanosamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑