Kanosamrådets uddannelsesstruktur er blevet ændret i 2020

I uddannelsesstrukturen blevet ændret.

Desuden er uddannelsesstrukturen konsekvensrettet omkring førstehjælp, som det nu er det nye 8 timers førstehjælps kursus “førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”, der står som det nødvendige niveau.

Se hele uddannelsesstrukturen på linket herunder.

Uddannelsesstrukturen for kanouddannelserne i Kanosamrådet 2020