Velkommen til Kanosamrådets hjemmeside

Kanosamråd er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved
friluftsliv med kano i Danmark.

Kanosamrådet består af organisationer fra den pædagogiske verden, idrætten  og Ungdomsorganisationer samt uddannelsesverden. Se nærmere under Kanosamrådets kommissorium.

Kanosamrådet har udarbejdet  og vedligeholder en uddannelsesstruktur for kanouddannelser i Danmark og har her på siden en liste over uddannede kanoinstruktører. Listen opdateres 3-4 gange om året, så der kan gå lidt tid fra, man bliver uddannet som instruktør, til man kommer på listen på hjemmesiden.  En instruktøruddannelse er gyldigt i 5 år og kræver også et gyldigt førstehjælpsbevis, for at være gældende. Man er selv ansvarlig for at få opdateret sin instruktøruddannelse inden, der er gået 5 år.

På nyhedssiden kan man finde kanorelevante nyheder .

Kanosamrådet afholder et årligt kanosymposium i anden sidste weekend i september, hvor man kan få sin instruktørstatus opdateret.