Førstehjælp ved sejlads
Som lovet tidligere, så ville Kanosamrådet sende informationer om det nye førstehjælps kursus ud så snart det var parat. Det er det nu. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Beskrivelsen af kurset ligger som link nederst på denne side og kan evt. bruges, hvis I skal aftale kurser med den/ de førstehjælpsinstruktører I normalt bruger.

Fremover gælder førstehjælps kurser i 2 år og Søfartsstyrelsen og Dansk FørstehjælpsRåd (DFR) anbefaler, at man tager ”opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp” inden 24 måneder.

  1. Dansk træklatreforeningen har også valgt at bruge dette kursus, som det førstehjælpsbevis, man skal have som træklatreinstruktør.
    Der har været flere spørgsmål om udløb af beviser, overgang til de nye førstehjælpsbeviser. Altså hvad man bør gøre.
    Førstehjælpsbeviser med det “gamle” 12 timers kursus, der var SFS´s krav før, gælder stadig indtil den udløbsdato, der står på det.
  2. Ved overgang fra FørstehjælpsRåd (DFR) gamle kursus til det nye 8 timers inden udløbsdato, anbefaler DFR at man tager denne 6 timers opdatering. ”Opdatering af førstehjælp ved hjertestop” og ”opdatering af livreddende førstehjælp”.

Hvis man er rusten i tillæggene bl.a. førstehjælp ved temperatur påvirkning, så anbefales det, at man tager hele det nye 8 timers kursus.

Link til: Funktionsuddannelse Forstehjaelp ombord pa mindre fartojer og i sosport endelig.pdf