Side 2 af 3

Kanosymposium 18-20/9-2020

Kanosymposiet i 2020 finder sted på Sjælland den 18-20/9-2020. Stedet er IKKE fastlagt endnu. Men man kan allerede krydse datoen af i kalenderen og husk, at man kan få opdateret sin instruktørstatus på kanosymposiet.

Private udbydere skal godkendes af Kanosamrådet for at kunne udbyde kurser

Fremover skal private udbydere, der ønsker at udbyde kanoinstruktørkurser efter Kanosamrådets uddannelsesstruktur, ansøge Kanosamrådet om retten til det.

Ansøgningen skal indeholde instruktørernes navn, uddannelsesniveau og erfaring, samt hvilke og hvor mange kurser man ønsker at afholde om året.

Dette gælder også for udbydere, der har afholdt kurser tidligere.

Ansøgningen sendes til:Lars Borch, larsborch@tdcadsl.dk

Med fra Kanosamrådet får man samtidig en beskrivelse af hvad prøven/ evalueringen på de relevante niveauer indeholder. Desuden får man en kort vejledning om indberetning af beståede og de relevante indberetningsskemaer.

Kanosymposium 2019.

Kanosymposiet i 2019 afholdes i Jylland den 20-22. september 2019. Nærmere bestemt på Klostermølle, der hvor Gudenåen løber ud i Mossø.

Men vi mangler en tovholder for  planlægningen og afholdelse af symposiet. Vi har stedet og 2½ person til en arrangørgruppe, men mangler en samlet tovholder. Hvis der sidder interesserede derude så kontakt Naturvejleder Lars Borch på larsborch@tdacadsl.dk

Sæt allerede nu kryds i kalenderen til godt 2 dages hygge og kanolæring og -oplevelse, sammen med andre ligesindede.

Opdateret instruktørliste 22-1-2019

Så er instruktørlisten opdateret, så nu skulle alle der er blevet uddannet eller opdateret i 2018 være på listen.

HUSK at man er selv ansvarlig for at holde øje med, hvornår ens instruktørstatus udløber og at sørge for, at  man bliver opdateret, hvis man fortsat ønsker at være instruktør.

Man er også selv ansvarlig for, at man altid har et gyldigt førstehjælpsbevis.

Ny hjemmeside

Kanosamrådet  har fået en ny hjemmeside, som er opdateret rent teknisk . Vi har i den forbindelse ryddet op siden og opdateret flere steder, men grundlæggende ligger de samme ting på siden. Retningslinjerne for uddannelse hedder nu “uddannelsesstruktur” og nyhederne ligger fremover på nyhedssiden og ikke på forsiden.

Vi håber der vil blive taget godt i mod siden og hører gerne om fejl, forslag til forbedringer mv.

Kanosamrådet og merit

Merit kanoinstruktør 2

Kanosamrådet har på deres møde den 29. oktober 2018 vedtaget, at kravet for merit til kanosamrådets kanoinstruktør 2 er: 1 dags sikkerhedskursus og to dages kanoinstruktørkursus 2 inkl. prøve.

Dvs. at det eneste merit man får, er en dag mindre end et fuldt kursus (samlet kanoinstruktør 1 og 2 forløb).

Dette gælder uanset hvilken uddannelse, man kommer med. Det er kursusudbyderen, der tjekker og vurderer, om man kan komme med på kurset under denne ordning.

Kanosamrådet har vurderet, at vi på denne måde bedst sikrer tilstrækkelig ensartethed hos danske kanoinstruktør 2ere. På denne måde sikrer vi, at alle instruktører uanset baggrund, kender til de danske regler, kan det, de skal kunne omkring redninger og teknik, samt at de har fået den nyeste viden med omkring teknik og redninger.

Merit til kanoinstruktør 3

Kanosamrådet har  besluttet på mødet den 7/1-19, at der ikke gives merit til instruktør 3.

Det er et omfattende arbejde at vurdere andre uddannelsessystemer og holde dem op mod kanosamrådets uddannelser. Det er et arbejde, der ikke er ressourcer til og som ofte vil kunne give anledning til tvivl og diskussion.

Derfor skal man gennemføre forløbet.

Kanosamrådets uddannelsesstruktur fra 2015 er blevet ændret marts 2017

Der er lavet flere ændringer i Kanosamrådets nye uddannelsesstruktur. Det er ændringer, der er en konsekvens af de nye regler for førstehjælp, således, at det nu er det nye 8 timers førstehjælpskursus “førstehjælps ombord på mindre fartøjer og i søsport”, der er det krævede førstehjælpskursus.

Derudover er der to større ændringer. Foskano-brugerniveau og foskano turleder er fjernet  og er erstattet af et samlet turkano instruktør 3- niveau på strømmende vand.

Se den nye samlede uddannelsesstruktur, hvor den ændrede uddannelsesstruktur er lagt ind nu.

Link til: UDDANNELSES –STRUKTUR – 6-4-2017.pdf

Kanolæringskort til grundskolen

Friluftsrådet har udgivet en serie læringskort i friluftsliv til skolebrug, som kan hentes og bestilles på http://www.friluftsliviskolen.dk/laeringskort/

Kortene er udarbejdet, så de er lette at gå til for lærere og pædagoger i skolerne og indeholder illustrationer, beskrivelser, læringsmål, sikkerhed, forberedelse, fremgangsmåde, evaluering og tegn på læring.

En af serierne handler om kano og den består af 20 kort, som er skrevet af Per Rolmar og Lars Borch.

Men kig selv nærmere på  kortene og se om det er noget du/ I kan bruge.

« Ældre indlæg Nyere indlæg »

© 2024 Kanosamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑