Side 3 af 3

Nyt om førstehjælps og sejlads

Førstehjælp ved sejlads
Som lovet tidligere, så ville Kanosamrådet sende informationer om det nye førstehjælps kursus ud så snart det var parat. Det er det nu. Kurset hedder ”førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport” og varer 8 timer. Kurset kan altså tages på en dag.
Det erstatter det tidligere krav om et 12 timers førstehjælpskursus for ansvarlige ved sejladsaktiviteter.
Beskrivelsen af kurset ligger som link nederst på denne side og kan evt. bruges, hvis I skal aftale kurser med den/ de førstehjælpsinstruktører I normalt bruger.

Læs mere

Ny bekendtgørelse om besætningsfastsættelse marts 2015

Så kom den nye sejladsbekendtgørelse i dag 10. marts 2015.

Dejligt at Efterskoleforeningen og Ungdomsringen i samarbejde med DKF (Dansk Kano og kajakForbund) har fået Søfartsstyrelsen til at revidere og set fra vores side forbedre bekendtgørelsen om besætningsfastsættelse.

Bekendtgørelsen kan findes nederst på denne side.

Bekendtgørelsen siger, som der også stod i det udkast, der var i høring, at man ved samsejlads med små fartøjer, som minimum skal have en mandskab på en og man skal have beskrevet mandsskabsfastsættelsen i sikkerhedsinstruksen. (der vil jo være mange gange, hvor der alligevel skal være to eller flere.)

Den nye bekendtgørelse lægger også op til at mandskab nr. to, tre mv. kan have lavere uddannelse/ kompetence end den, der er hovedansvarlig for sejladsen. Ligesom på andre store både, hvor der er kaptajn, styrmænd og matroser med hver deres uddannelsesniveau.

Link til: Bek 233 marts 2015 besaetningsfastsaettelse.pdf

Information om regler for passageransvarsforsikring ved erhvervssejlads for skoler, institutioner, naturskoler mv. fra april 2013

Bemærk at der skelnes mellem fritidssejlads og erhvervssejlads. Fritidssejlads er det, der foregår i idrætsforeninger, andre foreninger, hos spejdere, i privat regi, i løse grupperinger mv.

  1. For alle skoler, efterskoler, fritidsklubber, institutioner, naturskoler m.m. hvis sejlads er erhvervssejlads gælder det, at de skal have en passageransvarsforsikring, der dækker alle deres sejladsaktiviteter. Dette gælder OGSÅ for helt små fartøjer som kanoer, kajakker, joller surfere mv..
  2. Forsikringen kan godt være tegnet som en del af et samlet forsikringstilbud. Man bør kontakte sit forsikringsselskab, for at høre om man er dækket eller hvordan man evt. kan blive dækket.
  3. Hvis man i f.eks. en kommune er selvforsikrende, så ligger forsikringsansvaret for passageransvarsforsikringen i kommunen. Det er derfor vigtigt, at man er klar over / opmærksom på det i kommunen og at der er taget højde for de konsekvenser, det kan have.
  4.  Ifølge SFS er det ejeren af sejladsaktiviteten, der skal have forsikringen og ikke f.eks. en udlejer at fartøjerne. (Fordi de står for driften af fartøjet, når de har lejet det!). Så lejer en skole kanoer på en å, så er det skolen, der skal have passageransvarsforsikringen.
  5. Vær opmærksom på, at man også skal have passageransvarsforsikringen, hvis man har sejladsaktiviteter i udlandet.
  6. Søfartsstyrelsen har den 2. august 2013 sendt et informationsbrev ud til skoler, efterskoler mv. Her er et link til brevet fra efterskoleforeningens hjemmeside: http://www.efterskoleforeningen.dk/Om%20os/Nyt%20til%20skolerne/August/Soefart.aspx
  7. Læs yderligere information på SFS´s hjemmeside via nedenstående link. Læs også de FAQ, som der linkes til nederst på siden: http://www.soefartsstyrelsen.dk/Skibe/synafskibe/Sider/Nyeforsikringsreglerforpassagerskibe.aspx

Link til informationsbrev fra Søfartsstyrelsen: Informationsbrev om passageransvarsforsikring aug. 13.doc

Nyere indlæg »

© 2023 Kanosamrådet

Tema af Anders NorenOp ↑