Kanosamrådet har vedtaget en ny uddannelsesstruktur i 2014, som er gældende fra 2015.

Der er indført et nyt lavere instruktørniveau kaldet kanoinstruktør 1, der bygger oven på ”endags sikkerhedskurserne”, som mange kommuner har valgt at indføre i 2014.

Det betyder, at det gamle brugerniveau falder væk. Det gamle kanoinstruktørniveau vil fremover hedde kanoinstruktør 2 og svarer helt til det nuværende niveau.

Men læs nærmere på hjemmesiden i menuen foroven under “retningslinjer 2015”, hvor den nye struktur lægges op idag 4. marts 2015. Skemaet for den nye uddannelsesstruktur kan også findes forneden på denne side.

Bemærk den nye uddannelsesstruktur er blevet revideret  24. marts 2015, som en konsekvens af ændringer i besætningsfastsættelses bekendtgørelsen fra 5. marts 2015. Den nyreviderede udgave har erstattet den forrige udgave.