Kommissorium


Dansk kanosamråd
er et uafhængigt samråd og netværk til fremme af sikkerheden ved friluftsliv med kano i Danmark. på havkajakområdet.


Rådets målsætninger
 • Fremme sikkerheden i Danmark.
 • Udvikle samarbejde og netværk mellem institutioner, organisationer og foreninger som arbejder med friluftsliv og kano i Danmark.
 • Kontakt til offentlige myndigheder.


Rådets arbejdsområder
 • Rådet arrangerer seminarer om sikkerhed og uddannelse i kano.
 • Rådet udarbejder vejledende retningslinier for uddannelse og sikkerhed i kano.
 • Rådet udarbejder dansk materiale til kanoundervisning, instruktion og sikkerhed.
 • Rådet indsamler oplysninger om ulykker og nærulykker i kanomiljøet til brug i det forebyggende arbejde, herunder viden om jura, ansvar og forsikring.


Samrådets medlemsorganisationer
 • Dansk Kano og Kajak Forbund
 • Danske Gymnastik og Idrætsforeninger.
 • Børne- og ungdomsorganisationernes samråd. (spejderne)
 • Ungdoms- og efterskolerne
 • Landsforeningen Ungdomsringen
 • Universiteterne
 • Daghøjskolerne
 • Dansk forum for natur- og friluftsliv
 • Lærerseminarierne
 • Højskolerne

Godkendt på samrådsmødet den 28.04.05