Kanosamrådets uddannelsesstruktur er blevet ændret i marts 2017,

I marts 2017  er  foskano- brugerniveau og foskano- turlederniveau blevet erstattet af et samlet niveau, der hedder “turkano instruktør 3 – strømmende vand.

Desuden er uddannelsesstrukturen konsekvensrettet omkring førstehjælp, som det nu er det nye 8 timers førstehjælps kursus “førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”, der står som det nødvendige niveau.

Se hele uddannelsesstrukturen på linket herunder.

Link til:  UDDANNELSESSTRUKTUR 6-4-2017