Kanosamrådets uddannelsesstruktur er blevet ændret i marts 2017,

I marts 2017  er  foskano- brugerniveau og foskano- turlederniveau blevet erstattet af et samlet niveau, der hedder “turkano instruktør 3 – strømmende vand.

Desuden er uddannelsesstrukturen konsekvensrettet omkring førstehjælp, som det nu er det nye 8 timers førstehjælps kursus “førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport”, der står som det nødvendige niveau.

Link til:  UDDANNELSESSTRUKTUR 6-4-2017

 

Her er den nye uddannelsesstruktur fra marts 2017.

UDDANNELSES-STRUKTUR FOR

KANOSAMRÅDET

TURKANO

SIKKERHEDS-
KURSUS 

SELV-TRÆNING TURKANO

INSTRUKTØR 1

 

 

SELV-

TRÆNING

TURKANO INSTRUKTØR 2

 

TURKANO IN-STRUKTØR 3

Strømmende vand

Forudsætninger Ingen

Have læst hæftet   ”1 dags sikkerheds-kursus”

Kan svømme 200 m

Have gennemgået
sikkerhedskursusKan svømme 200 m
Have bestået Instruktør 1

Kan svømme 400 meter i åbent vand eller 600 m i hal

Have læst hæftet

”Kanoinstruktør 1 og 2”

Fremlægge logbog

Kanoinstruktør 2

 

Alder 18 år
15 år fritidssejlads
18 år
15 år fritidssejlads
18 år 18 år
Førstehjælp 8 timers 1. hjælp 8 timers 1. hjælp 8 timers 1. hjælp 8 timers 1. hjælp
Ture m/overnatning

 

 

Deltaget på 2 dages tur med overnatning
(fremgå af logbog)
Varighed

 

Min. 8 timer Min. 8 timer Min. 2 dage

(16 timer)

4 dage (32 timer)
Underviser

 

Godkendt kanoinstruktør 2 Godkendt kanoinstruktør 2 Godkendt kanoinstruktør 2 Udpeges af Kanosamrådet
Underviser/ratio 1:8 personer 1:8 personer 1:8 personer 1:8 personer
Prøve/Evaluering

 

 

 

 

Evaluering Evaluering

 

Praktisk og teoretisk prøve m/censor udpeget af kanosamrådet Praktisk og teoretisk prøve m/censor udpeget af kanosamrådet
Hvem må afholde niveauet

 

 

 

Alle Organisationer og andre som har aftale med kanosamrådet Organisationer og andre som har aftale med kanosamrådet Organisationer og andre som har aftale med kanosamrådet
Sted Helge å / Rönne å
Niveaubeskrivelse

 

 

 

 

 

 

 

Kan padle i

sommerhalvåret
(15/5 til 31/10) i
meget beskyttet farvand, som erudpeget, i op til 4 m/sek. Vandet min. 13 grader

Kan padle i

sommerhalvåret (15/5 til 31/10) og tage grupper med på tur i beskyttet farvand i op til 4 m/sek. Vandet min.13 gr.

Kan undervise på instruktør 1 og 2 samt tage grupper på tur i sommer-halvåret (1/5 til 31/10) i kendt kystnært farvand i op til 5 m/sek. Vandet min. 10 gr. Kan tage grupper med på strømmende vand grad: 1

 

Gyldighed 5 år registreres IKKE centralt 5 år 5 år 5 år
  TURKANO

SIKKERHEDS-
KURSUS 

SELV-
TRÆNING
TURKANO

INSTRUKTØR 1

 

SELV-

TRÆNING

TURKANO INSTRUKTØR 2

 

TURKANO INSTRUKTØR 3

Strømmende vand

 

Turleder/ratio 1:6 kanoer (12 prs)
2:12 kanoer
(24 prs)
1:6 kanoer(12 prs)
2:12 kanoer
(24 prs)
1:6 kanoer (12 prs)
2:12 kanoer
(24 prs)
1:6 kanoer
 

Teknisk standard

 

 

 

TEORI
– Søfartsstyrelsens regler
– normer og standarder

UDSTYR

– rednings  –

svømmevest

– ekstra paddel

– øse/line

– udstyr til

Kommunikation

-1. hjælpsudst.

 


TEKNIK

– ind og

udstigning

– vand og kano

tilvænning

– padleteknik

– paddelfatning
– siddestilling
– fremadtag
– baglænstag
– fejetag
– træktag
– 360 grader

SIKKERHED

– kæntring, svøm
ind til bred og

tøm kanoen

– makkerredning på
dybt vand
– flådedannelse


LEG
 

TEKNIK

Intro til:
– fremadtag
m/styring
– fejetag

– støttetag

– træktag

 

TEORI (og praksis)

– færdselsregler
på vand

– vind og vejr

– navigation
(intro)

– trimning

– pakning

– padlestillinger

– beklædning

– udstyr
– lederrolle og
gruppehåndtering

 

 

 

 

TEKNIK

Alle teknikker skal kunne udføres i forevisnings-kvalitet

Som instruktør 1 samt
– J tag
– fejetag

– krydstag

– støttetag

– skub og 8 tals tag
– træktag

Padling i bølger og vind (trimning)
Introduktion til solopadling

SIKKERHED

Som instruktør 1 samt

– selvredning

– redning af

Bevidstløs
UDSTYR

Som instruktør 1 samt

– kort og kompas

– rep. grej

TEORI (og praksis)

Som instrutør 1
samt

– lederrolle og
gruppehåndtering

– naturvenlig padling
– navigation

TEKNIK

– læse vandet

– bagvand

– færgning

– udstyr

– trimning

– højt støttetag

 

SIKKERHED

– redning i fos

-signaler på strømmende vand

-gennemgang af farer på strømmende vand

Huskeordene:*

STEVE

RETHROG

 

UDSTYR

– hjelm

– kasteliner

 

TEORI (og praksis)

– læsning af vand

– lederrolle og  gruppehåndtering

– sikkerheds-

Udstyr

-risikovurdering

 

 

Huskeordene:

  • S-T-E-V-E:  Self- Team- Environment (everybody else)- Victim-Equipment
  • RE-TH-RO-G: REach- Throw- Row-Go
  • Definition af farvand


Meget beskyttet farvand:

Farvand, der er udpeget af f.eks. kommunen og hvor der som udgangspunkt er tænkt og beskrevet omkring vind, sikkerhed, regler m.m.


Beskyttet farvand:

Aspiranten skal kende farvandet og de risici, der kan være i det pågældende farvand. Dette gælder også ved sejlads i ferske vande.

Ved beskyttet farvand forstås, at man holder sig max. 20 meter fra kysten, at der ikke er problemer med at komme ind til kysten.

Dette skal ses i sammenhæng med, at det forudsættes, at man ikke tager ud, hvis vinden er over 4 meter pr. sekund.

 

Kystnært farvand:

Aspiranten skal kende farvandet og de risici, der kan være i det pågældende farvand. Dette gælder også ved sejlads i ferske vande.

Ved kystnært forstås, at man holder sig så tæt på kysten, at der ikke er problemer med at komme ind til kysten.

Dette skal ses i sammenhæng med, at det forudsættes, at man ikke tager ud, hvis vinden er over 5 meter pr. sekund.

 

Strømmende vand:

Op til grad 1 på Helge å og Rönne å